Nhận diện bản thân – Sự kiện T11

Trai chưa lớn không xấu, nó chỉ là một cấp độ trước khi bạn tiến hóa trở thành đàn ông mà thôi. Nhưng nếu bạn chối bỏ nó, hoặc không quan tâm tới việc trở thành đàn ông thế nào, thì đó là lỗi của bạn. Đó cũng là lý do tại sao bạn không thể thay đổi cuộc sống của mình theo hướng tốt hơn.

Cuộc sống của bạn hiện tại thế nào?

Bạn sẽ nhận trách nhiệm cho những gì mình đang làm hay tiếp tục đổ lỗi?

Bạn sẽ tiếp tục hút thuốc vì nó dễ chịu và giúp bạn quên đi thực tại đầy chán ghét?

Hay bạn sẽ đổi lỗi vì cuộc sống không công bằng. Tại sao người khác có được mọi thứ dễ dàng trong khi mình mãi mãi khó khăn?

Khi còn giữ suy nghĩ như vậy, bạn sẽ phải đối mặt với cuộc sống khó khăn hơn, đen tối hơn, và khó tìm ra lối thoát hơn.

VẬY ĐÂU LÀ LỐI THOÁT

Nội dung

Chương trình “Nhận diện bản thân”  hỗ trợ cho các trường đại học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

Chương trình “Nhận diện bản thân” được tổ chức tại Nha Trang dành cho các trường đại học

Một phần trong chương trình hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp của Tâm Tài Trí