Phát hiện năng khiếu của trẻ

Việc phát hiện sớm năng khiếu bẩm sinh của trẻ là rất quan trọng. Nó là tiền đề để định hướng môn học, lĩnh vực và phương pháp học tập. Xa hơn nữa các bậc phụ huynh còn có thể chủ động định hướng nghề nghiệp phù hợp với năng khiểu khả năng bẩm sinh của trẻ.

Hiện nay, rất nhiều phụ huynh không biết xác định năng khiếu của con như thế nào. Một số thì nhờ các chuyên gia, còn một số cứ cho các con học tất cả những lĩnh vực có thể.

Việc nhờ chuyên gia thì không phải chuyên gia nào cũng có kinh nghiệm. Mỗi chuyên gia đều nghiên cứu về một lĩnh vực nhất định nên không thể đưa ra một cái nhìn tổng quát. Vì theo thuyết thông minh đa diện, trẻ có đến 8 loại hình thông minh khác nhau và khả năng mỗi trẻ có thể sở hữu hơn một loại trí thông minh.

Còn việc bắt trẻ học quá nhiều không còn thời gian để chơi là phản khoa học. Việc học làm trẻ sợ nên cũng không đạt kết quả. Bên cạnh đó, chí phí học tập thì quá tốn kém.

Vì vậy, công cụ xác định năng khiếu là bước đột phá trong giáo dục và đào tạo. Đây là công trình nghiên cứu khoa học nghiêm túc kéo dài qua nhiều giai đoạn được chứng nhận tại Mỹ và kết quả chính xác đến 95%.

Nội dung

Chương trình “Phát hiện năng khiếu” hỗ trợ cho các trường mầm non công lập.

Chương trình “Phát hiện năng khiếu” được tổ chức tại Nha Trang dành cho các trường mầm non công lập.

  • Xác định chính xác năng khiếu bẩm sinh của trẻ;
  • Tất cả các điểm mạnh điểm yếu;
  • Khí chất bẩm sinh…