Việc đổi mới dạy và học đối với giáo dục mầm non là rất quan trọng. Công tác phân hóa và dạy phân hóa luôn được quan tâm đặc biệt.

Hiện nay, có rất nhiều công cụ được sử dụng để phân hóa. Trong chương trình tập huấn tháng 8, Tâm Tài Trí giới thiệu 2 công cụ là Tets VAK và Test DMI.

Nội dung

  • Lịch sử hình thành và phát triển của Test VAK và DMI
  • Cách xác định các loại chủng vân tay
  • Nhận biết khí chất, đặc điểm nổi chội
  1. Thuyết thông minh đa diện của Howard Gardner
  2. Phương pháp lấy mẫu
  3. Tư vấn báo cáo

Chương trình tập huấn hỗ trợ cho các trường mầm non công lập, hoàn toàn miễn phí.

Chương trình tập huấn được tổ chức tại Nha Trang dành cho các trường mầm non công lập.

Một phần trong chương trình đổi mới phương pháp dạy và học.